Dzieje Czech Archive

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 24

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-23/ Ponieważ Habsburgowie różnymi sposobami, najwięcej przez zawieranie małżeństw, przyłączali do dóbr swych dziedzicznych sąsiednie kraje jak; Czechy, Węgry, Sztyrję, Tyrol, a nawet Galicję, więc posiadłości ich rosły,

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 23

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-22/ Leopold II, czyniąc zadość sprawiedliwości, koronował się na króla czeskiego w Pradze, czego poprzednicy jego czynić omieszkiwali. Panowanie Franciszka I od 1792 – 1835 przypadło na czas

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 22

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-21/ Ale i teraz znaleźli się ludzie zlej woli, lubiący w mętnej wodzie ryby łapać, którzy rozsiewali między ludem fałszywe gadki, że Maria Teresa nakazała całkowite zniesienie pańszczyzny,

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 21

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-20/ Wszystkim stanom dały się czuć skutki tej wojny, ale najdotkliwiej ucierpiał biedny stan włościański. Wiele wsi zupełnie zmarniało, a opuszczone grunta leżały odłogiem. Tam gdzie się ludność

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 20

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-19/ Takim sposobem wyginęła szlachta czeska, bo pozostała wyrzekła się protestantyzmu i przyjęła język i obyczaje niemieckie, aby uratować mienie. Dla przypodobania się rządowi i zatarcia swego pochodzenia

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 19

Potem rozpoczęła się konfiskata majątków obwinionych: jednym zabierano je na skarb całkowicie, drugim na trzy czwarte części lub połowę, jeszcze innych wywłaszczano przymusowo t. j. odkupywano je, lecz po cenach, dowolnie i)rzez urzędników oznaczonych, które wypłacano monetą

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 18

Z Wiednia wysiano nadzwyczajny sąd do Pragi, upoważniony do wydawania wyroków na podstawie podejrzenia, które nie koniecznie musiały być poparte dowodami prawnymi. Przede wszystkim ujęto posłów, którzy upomnieli się o spełnienie obietnic, danych w Liście majestatowym, oraz