Latest

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 24

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-23/ Ponieważ Habsburgowie różnymi sposobami, najwięcej przez zawieranie małżeństw, przyłączali do dóbr swych dziedzicznych sąsiednie kraje jak; Czechy, Węgry, Sztyrję, Tyrol,

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 23

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-22/ Leopold II, czyniąc zadość sprawiedliwości, koronował się na króla czeskiego w Pradze, czego poprzednicy jego czynić omieszkiwali. Panowanie Franciszka I

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 22

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-21/ Ale i teraz znaleźli się ludzie zlej woli, lubiący w mętnej wodzie ryby łapać, którzy rozsiewali między ludem fałszywe gadki,

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 21

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-20/ Wszystkim stanom dały się czuć skutki tej wojny, ale najdotkliwiej ucierpiał biedny stan włościański. Wiele wsi zupełnie zmarniało, a opuszczone

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 20

Wcześniejszy wpis z serii dzieje kraju czeskiego znajdziesz na http://www.such.com.pl/krotkie-dzieje-kraju-czeskiego-cz-19/ Takim sposobem wyginęła szlachta czeska, bo pozostała wyrzekła się protestantyzmu i przyjęła język i obyczaje niemieckie, aby uratować mienie. Dla

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 19

Potem rozpoczęła się konfiskata majątków obwinionych: jednym zabierano je na skarb całkowicie, drugim na trzy czwarte części lub połowę, jeszcze innych wywłaszczano przymusowo t. j. odkupywano je, lecz po cenach,

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 18

Z Wiednia wysiano nadzwyczajny sąd do Pragi, upoważniony do wydawania wyroków na podstawie podejrzenia, które nie koniecznie musiały być poparte dowodami prawnymi. Przede wszystkim ujęto posłów, którzy upomnieli się o

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 16

W Czechach, gdzie, mimo prześladowań, pozostały jeszcze resztki husytyzmu, nowe religie znalazły wielu wyznawców, którzy prowadzili ciągłe utarczki z wiernymi katolikami. Rudolf nie lubił się odrywać od badań naukowych i

Krótkie dzieje kraju czeskiego cz. 15

W sto lat po Husie, tj. na początku XVI wieku, zakonnik Marcin Luter, rodem Niemiec, zamierzył wprowadzić pewne zmiany czyli reformy w nauce Kościoła katolickiego, zażądał mianowicie zniesienia: spowiedzi, odpustów,